Het hervormingsmoeras van de verzorgingsstaat (Dutch Edition) por Nicolette van Gestel

Nuestra biblioteca en línea ofrece literatura para descargar en versión completa, sin abreviaturas. Debido a la compatibilidad con una gran cantidad de formatos de libros digitales, nuestra biblioteca está disponible para descargar en su teléfono móvil, iPhone, iPad, Android. Puede descargar o leer un libro Het hervormingsmoeras van de verzorgingsstaat (Dutch de la biblioteca en línea en teléfonos inteligentes y tabletas con Android / iOS. ¡Descargue libros electrónicos gratis en la biblioteca en línea sin registrarse ahora mismo!

Het hervormingsmoeras van de verzorgingsstaat (Dutch Edition)

Titulo del libro : Het hervormingsmoeras van de verzorgingsstaat (Dutch Edition)
Fecha de lanzamiento : August 13, 2009
Autor : Nicolette van Gestel
Número de páginas : 216
ISBN :
Editor : Amsterdam University Press

Nicolette van Gestel con Het hervormingsmoeras van de verzorgingsstaat (Dutch Edition)

De uitvoeringsorganisatie van de sociale zekerheid en het arbeidsmarktbeleid is de laatste decennia vaak gewijzigd. Nu eens was er sprake van een grotere rol van de sociale partners, dan weer van marktwerking en privatisering en dan weer trok de overheid de verantwoordelijkheid naar zich toe. In dit boek onderzoekende auteurs hoe deze hervormingen tot stand zijn gekomen en welke politieke en maatschappelijke visies daaraan ten grondslag lagen. Daarbij combineren zij drie wetenschappelijke perspectieven op veranderingen in maatschappelijke sectoren. In het ideeënperspectief zijn beleidswijzigingen de uitkomst van een strijd tussen confl icterende ideeën. In het institutionele perspectief ligt de nadruk op diepgewortelde waarden en tradities, die ingrijpende veranderingen lange tijd in de weg kunnen staan. In het chaosperspectief komen radicale veranderingen alleen tot stand als gebruik kan worden gemaakt van vaak onverwachte windows of opportunity. De auteurs concluderen dat veel hervormingen meer een afscheid van het verleden waren dan een heldere keuze voor een nieuw model. Als gevolg hiervan leverden de hervormingen vaak niet op wat er tevoren van werd verwacht, wat weer aanleiding gaf tot nieuwe hervormingen. Op deze wijze zijn politici en beleidsmakers steeds meer vastgelopen in een hervormingsmoeras dat zij zelf hebben gecreëerd.